CERTYFIKOWANA GWARANCJA NATURY

dymek-certyfilkaty

CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

Certyfikat gospodarstwa ekologicznego to oznaczenie, które musi posiadać każdy producent, chcący oznaczać swoje produkty jako ekologiczne. Jest to dowód potwierdzający, ze dany produkt spełnia normy unijne dotyczące żywności ekologicznej. Z perspektywy kupującego certyfikat ekologiczny to gwarancja jakości natury.

MAMY 100 % PEWNOŚCI

certyfikat-ekologicznyKupując produkty oznakowane jako ekologiczne, masz niemal 100% pewności, że są wyprodukowane zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Jest to gwarancja Unijnego Rozporządzenia WE 834/07 i 889/08 , które definiuje standardy produkcji, etykietowania, systemu kontroli i certyfikacji. Podlegają mu wszystkie podmioty produkujące, konfekcjonujące, importujące i przetwarzające żywność organiczną. W każdym z krajów unijnych, włącznie z Polską, kontrolą i certyfikacją podmiotów działających w branży żywności ekologicznej zajmują się odpowiednie instytucje
wyznaczone przez Ministerstwo Rolnictwa.

AGRO BIO TEST

Jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST to najbardziej doświadczona polska organizacja, utworzona (1996) w statutowym celu certyfikacji produktów rolnictwa ekologicznego, wg wymogów międzynarodowych. Wywodzimy się ze struktur kontrolnych Stowarzyszenia EKOLAND (utworz.1989) – organizacji, która zapoczątkowała w Polsce rolnictwo ekologiczne.

Zobacz nasz certyfikat ekologiczny

CERTYFIKAT FAIRTRADE

Fairtrade jest systemem certyfikacji, który monitoruje produkty na każdym etapie łańcucha produkcji: od producenta poprzez eksporterów, importerów, przetwórców, aż do końcowego produktu.
Oznaczenie Fairtrade zapewnia konsumentom, że produkt, który kupują, spełnia standardy społeczne, gospodarcze i środowiskowe ustalane przez organizację Fairtrade.

Fairtrade daje drobnym rolnikom i pracownikom plantacji trzy główne korzyści:

 • stabilne ceny, które zawsze pokrywają koszty zrównoważonej produkcji – nawet jeśli ceny rynkowe spadają;
 • premię Fairtrade, która pomaga producentom poprawiać jakość ich życia i jest wypłacana dodatkowo do ustalonej ceny, a organizacje producentów demokratycznie wybierają na co ją wydać;
 • inwestycja w edukację, ochronę zdrowia, usprawnienie swoich gospodarstw albo urządzenia do przetwórstwa celem zwiększenia zysków.

WORLD FAIR TRADE ORGANIZATION

Produkty opatrzone logiem World Fair Trade Organization nie są certyfikowane, lecz są produkowane przez członków Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu, co zapewnia zachowanie zasad i standardów Sprawiedliwego Handlu.

IFS

Zgodność z wymaganiami IFS gwarantuje każdej firmie wysoką jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.

Na standard IFS składają się następujące elementy:

 • BRC, SQF, ISO 9000
 • wymagania Kodeks Alimentarius
 • obowiązujące Prawo Krajowe
 • wymagania HACCP, GMP, GHP
 • Europejski System Jakości

Korzyści wynikające z wdrożenia IFS:

 • wyższa jakość produktów
 • posiadanie prawidłowej dokumentacji produktu, w tym pochodzenia surowców
 • pozytywne przejście audytów ze strony sieci handlowych
 • wzrost zaufania klientów do danej marki
 • spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu
 • nawiązanie współpracy z kluczowymi sieciami handlowymi.
 • zapobieganie pozwom sądowym z tytułu odpowiedzialności za produkt.
 • obniżenie kosztów produkcji
 • zapewnienie bezpieczeństwa żywności we wszystkich obszarach, począwszy od produkcji, poprzez pakowanie i magazynowanie, aż po transport i dystrybucję.
 • otwarcie drogi na rynek niemiecki, francuski oraz włoski.
 • ułatwienie identyfikacji Systemu IFS z innymi Systemami Zarządzania.

FAIR FOR LIFE

Certyfikat Fair for life zapewnia zachowanie standardów Fair Trade. Obejmuje on nie tylko certyfikację produktów lecz również firm pośredniczących w produkcji i handlu (np. w zakresie poszanowania praw pracowniczych), a produkty objęte certyfikacją Fair for life często nie mają swojego odpowiednika w innych systemach certyfikacyjnych.

CERTYFIKAT UTZ

Certyfikat UTZ oznacza zrównoważone rolnictwo i wszelkie płynące z tego korzyści dla farmerów, ich rodzin i naszej planety. Program UTZ pozwala farmerom poznać lepsze metody uprawy, umożliwia poprawę warunków pracy, zwiększa opiekę nad dziećmi z rodzin rolniczych i troszczy się o środowisko.

Dzięki założeniom programu rolnicy otrzymują lepsze plony, generują większe przychody i dostają większe szanse, chroniąc jednocześnie środowisko i naturalne zasoby ziemskie. Teraz i na przyszłość. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.utzcertified.org

RAINFOREST CERTIFIED ALLIANCE

Grupa Rainforest Alliance jest międzynarodową organizacją non-proft, która współpracuje z lokalnymi partnerami w celu rozwoju i promocji odnawialnych standardów w rolnictwie, leśnictwie i turystyce. Chronią one środowisko i dobrostan pracowników, ich rodzin i lokalnych społeczności. Poprzez wybór produktów opatrzonych znakiem RAC, konsumenci wspierają zdrowe środowisko i polepszają jakość życia społeczności. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.rainforest-alliance.org

USDA ORGANIC

USDA organic, to oznaczenie produkcji ekologicznej w Stanach Zjednoczonych. Zasady przyznawania znaku określa amerykański departament rolnictwa i są one podobne do europejskich. Wyroby, opatrzone znakiem USDA organic muszą zawierać co najmniej 95% produktów ekologicznych.

BIO

Znak Bio zamknięty w sześcianie jest narodowym znakiem produkcji ekologicznej, stosowanym w Niemczech. Produkcja rolnicza produktów opatrzonych tym znakiem podlega takim samym ogólnym kryteriom, jak „euroliść”, który zastępuje znaki narodowe w Unii Europejskiej.

SOIL ASSOCIATION

Soil Association jest certyfikatem przyznawanym przez brytyjską organizację pozarządową. Wytyczne tej organizacji co do ekologicznej produkcji również są podobne do ogólnoeuropejskiej, gdyż są podległe prawu unijnemu.

VEGAN

Certyfikat potwierdzający produkcję wegańską oznacza, że na żadnym etapie wytwarzania produktu nie są wykorzystywane zwierzęta.

0