ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA

Żywność ekologiczna to żywność wysokiej jakości uzyskiwana z produktów roślinnych lub zwierzęcych, które wytwarzane są w systemie gospodarstwa ekologicznego, tzn. takiego, w którym unika się stosowania nawozów sztucznych, pestycydów, regulatorów wzrostu i dodatków żywnościowych. To produkty bezpieczne, bogate w substancje odżywcze, witaminy, minerały i inne cenne składniki, bardziej niż produkty otrzymane w konwencjonalny sposób. Nie dostarczają żadnych toksycznych substancji chemicznych i są gwarantem dobrego, naturalnego smaku, pozbawionego takich dodatków, jak np. wzmacniacze smaku.

Żywność ekologiczna jest produkowana bez użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz nie jest poddawana promieniowaniu jonizującemu. To również produkty, których negatywne oddziaływanie na środowisko jest maksymalnie ograniczone lub całkowicie zlikwidowane.

Rolnictwo ekologiczne to alternatywny dla rolnictwa konwencjonalnego system gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze mechanizmy – poprzez stosowanie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie – zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt, nie zatruwa środowiska, a przy tym pozwala produkować wysokiej jakości, zdrowe produkty rolnicze czyli żywność ekologiczną.

To po prostu system produkcji w harmonii z otoczeniem i potrzebami naturalnymi człowieka, wyrażający szacunek do zdrowia i środowiska. Nie prowadzi do grabieży zasobów naturalnych, w szczególności gleby, wody i powietrza, a w centrum zainteresowania ma ochronę zdrowia konsumentów, pracowników oraz ochronę bioróżnorodności środowiska naturalnego. Organiczne metody produkcji wykluczają stosowanie sztucznych substancji chemicznych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych na wszystkich etapach produkcji: od uprawy poprzez przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję aż do pakowania. Produkty roślinne, takie jak owoce i warzywa uprawiane są przy użyciu wyłącznie naturalnych nawozów i wykorzystując biologiczne metody zwalczania szkodników. Rolnicy certyfikowani nie stosują żadnych chemicznych środków ochrony roślin (pestycydów, fungicydów, herbicydów, itp.), a choroby, szkodniki i chwasty zwalczają, stosując różnorodność upraw oraz metody biologiczne i agrotechniczne.

Zwierzęta przeznaczone do uboju są hodowane w dobrych warunkach fitosanitarnych, mają zapewniony dostęp do wybiegów i pastwisk. Karmione są zgodnie z ich naturalnymi potrzebami tylko produktami roślinnymi, ekologiczną karmą, bez dodatków syntetycznych i preparatów genetycznie modyfikowanych.

Produkty ekologiczne, które są przemysłowo przetworzone np. soki, przeciery pochodzą z ekologicznych surowców i powstają w wyniku procesów produkcyjnych, w których nie znajdują zastosowania syntetyczne dodatki chemiczne oraz konserwanty.

EKOLOGICZNE CZYLI 100% NATURALNE

Podczas produkcji (w rolnictwie i hodowli) na wszystkich etapach przetwarzania wykorzystywane są wyłącznie naturalne substancje lub minerały: wyłączone jest stosowanie nawozów, pestycydów, herbicydów, hormonów i innych produktów farmaceutycznych oraz chemicznych środków konserwujących.

DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ PRODUKTY EKOLOGICZNE?

Produkty ekologiczne to produkty wytwarzane w określonych warunkach. Nie zawierają żadnych sztucznych nawozów, ani innych syntetycznych i toksycznych substancji. W ten sposób używane konserwanty nie są wchłaniane przez roślinę i mogą w prosty sposób zostać zmyte przy użyciu wody.

WIĘCEJ WARTOŚCI ODŻYWCZYCH

Różne badania przeprowadzone przez niezależne organizacje wielokrotnie wykazały, że żywność ekologiczna jest bogatsza w składniki odżywcze niż inne rodzaje żywności. Badania pokazują, że produkty ekologiczne zawierają większe ilości witaminy C, przeciwutleniaczy i minerałów: wapnia, żelaza, chromu i magnezu.

NIE DLA GMO

Rolnictwo ekologiczne zabrania stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). Im więcej produktów wytwarzanych metodami ekologicznymi, tym nasze środowisko będzie czystsze i zdrowsze.

Techniki rolnictwa ekologicznego są przyjazne dla środowiska i jego równowagi. Nie zanieczyszczają powietrza i wody, nie doprowadzają do erozji gleby, sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej środowiska, która jest niezbędna do życia na naszej planecie. Rolnictwo konwencjonalne skupia się na monokulturze wysokiej wydajności i niszczy różnorodność biologiczną. Pestycydy wykorzystywane nagminnie w rolnictwie konwencjonalnych zanieczyszczają źródła wody, więc wybierając produkty organiczne zmniejszamy zanieczyszczenie naszej wody pitnej.

WSPARCIE HODOWLI ZWIERZĄT W HUMANITARNYCH WARUNKACH

W organicznej hodowli, zwierzęta przeznaczone do uboju są hodowane w dobrych warunkach fitosanitarnych, mają zapewniony dostęp do wybiegów i pastwisk. Karmione są zgodnie z ich naturalnymi potrzebami tylko produktami roślinnymi, ekologiczną karmą, bez dodatków syntetycznych i preparatów genetycznie modyfikowanych. W hodowli obowiązuje zakaz stosowania hormonów, i sztucznych środków wzrostu. Taki dobrostan zwierząt umożliwia uniknięcie stosowania antybiotyków i innych leków.

LEPSZA ŻYZNOŚĆ GLEBY

Stosowanie substancji organicznych i wykorzystanie właściwych technik rolniczych np. płodozmianu prowadzi do poprawy stanu gleby i powoduje zwiększenie jej żyzności. A zdrowa gleba produkuje zdrowe owoce!

POZYTYWNY WPŁYW NA NASZE ZDROWIE

Eliminując z naszej diety pestycydy, konserwanty, hormony i inne szkodliwe substancje, zmniejszamy ryzyko chorób cywilizacyjnych – nowotworów i alergii. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska uznaje za potencjalnie rakotwórcze około 60% herbicydów (czyli pestycydów do zwalczania chwastów), 90% środków grzybobójczych oraz 30% środków owadobójczych. Wielu naukowców uważa, że gwałtowny przyrost zachorowań na nowotwory w ostatnim czasie jest częściowo związany z masowym stosowaniem pestycydów w rolnictwie konwencjonalnym.

SMAK

Ekologiczna żywność po prostu smakuje lepiej niż żywność uprawiana metodami konwencjonalnymi przy użyciu pestycydów

0